Tractor Academie is gestopt met opleidingen T-rijbewijs per 01 september 2018

Wegens een gebrek aan examinatoren hebben we door het CBR zonder vooraankondiging veel minder examens toebedeeld gekregen dan voorgaande jaren. Tevens zijn van enkele door het CBR goedgekeurde locaties zonder reden de POL overeenkomsten ingetrokken waardoor wij geen gebruik meer konden maken van deze locaties.

Daarbij hebben wij gaandeweg ook het vertrouwen verloren in enkele examinatoren m.b.t. het juist beoordelen van praktijkexamens.

Dit alles heeft met name geleid tot een grote financiële impact op ons bedrijf waardoor wij hebben moeten besluiten per 01 september 2018 te stoppen met zowel de theoretische- als de praktijkopleidingen voor het T-rijbewijs.

Voor de goede orde, er is geen sprake van een faillissement.

Wij snappen dat dit voor velen als donderslag bij heldere hemel komt en we vinden het ook zeer vervelend dat men nu op zoek moet naar een andere opleider. Wij hadden het ook liever anders gezien, maar gezien bovenstaande was er voor ons geen andere mogelijkheid.

Natuurlijk hebben wij ook hoogtepunten gekend zoals: medewerking aan het TV programma Hotel Syndroom met de gebroeders van Duijn, de eerste aangepaste Tractor voor mensen met een lichamelijke beperking, heel veel taarten en complimenten ontvangen, maar vooral het leren kennen van heel veel fijne mensen, kandidaten, relaties en collega’s.

Wij danken iedereen voor de samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Team Tractor Academie