Eigen verklaring

Voor het afleggen van een praktijkexamen dient er door iedere kandidaat een Gezondheidsverklaring van het CBR (Eigen Verklaring) te worden ingevuld. Deze dient uiterlijk bij de aanvraag van het praktijk te worden aangevraagd bij het CBR. Wij adviseren u echter om deze al bij de start van de theorie aan te vragen.

Als de kandidaat zijn gezondheidsverklaring indient en alle vragen met ‘nee’ heeft beantwoord, komt de Verklaring van Geschiktheid meteen beschikbaar voor de opleider. De opleider kan dan meteen een praktijkexamen reserveren. Als de kandidaat vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, kan het langer duren voordat de Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven. Soms is bezoek aan een medisch specialist nodig of een rijtest.

Het CBR hanteert een verwerkingstijd van maximaal vier maanden, Tractor Academie heeft hier geen invloed op.

De eigen verklaring is maximaal 1 jaar geldig.

Klik hier om de eigen verklaring in te zien.

Klik hier om de eigen verklaring te kopen. Houd hiervoor je DigiD gegevens bij de hand.

Wij kunnen geen praktijk examen inplannen zonder dat er een Eigen Verklaring is ingediend.